Vad är KRIS

Kriminellas Revansch I Samhället är en kamratförening bestående och av före detta kriminella eller missbrukare som står för Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet. KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. KRIS verkar vidare för ett narkotikafritt samhälle och en humanare kriminalvård, både i Sverige och i andra länder.  KRIS bildades som en kamratförening den 23 oktober 1997 av elva personer med lång erfarenhet av ett liv i kriminalitet och drogmissbruk och såg en möjlighet att förändra sin livssituation genom att stödja varandra i detta. Sedan dess har KRIS utvecklats till ett förbund med RIKSKRIS i toppen, landet är sedan indelat i 5 regioner och ett antal lokalföreningar.
KRIS finns även i Danmark, Finland, Ryssland och Vitryssland.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.