Utsluss

Vi syftar i första hand att erbjuda en boendemiljö präglad av en trygg och varm atmosfär som med stöd av ett påverkan -och motivationsprogram ska kunna matcha den hjälp och det stöd som behövs för att möta varje individ där just hon är.

Genom vår organisation KRIS (Kriminellas Revansch I samhället kris.a.se finns även goda möjligheter till vår arbetsträning och träningsboende vid programmets slut.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.