Placering

Eventuell placering på Kraftkällan börjar med att du själv eller som remittent tar kontakt med oss vilket efterföljs av studiebesök och samtal för att vi ska få en bild över den aktuella situationen och huruvida kvinnan i fråga tillhör vår målgrupp. Vår verksamhet baserar sig på frivillighet och innan inskrivning skall vid behov avgiftning genomgåtts. Kontakta oss (länk) för mer information eller vid förfrågan.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.