Vi som arbetar här

Personalen på Kraftkällan har en hög och varierad kompetens. Utöver att vi har
egen erfarenhet av våldsutsatthet, relationsproblematik, missbruk och/eller annan
kriminell livsstil är vi utbildade inom bl.a. addiktologi, KBT, MI, Alkohol och drogbehandling,
kriminalitet som livsstil, beteendevetenskap, motivation, coach m.m. Det
är betydelsefullt för oss att hålla hög kvalité på motivationsarbetet, därför jobbar vi
aktivt med vidareutbildning och kompetensutveckling.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.