Motivation och delaktighet

Motivation grundar sig och skapas enlig oss ur frivillighet, självständighet och respekt för individens egen förmåga. Därför är kvinnorna på Kraftkällan placerade på frivillig basis och är i hög grad med och skapar samt påverkar just sina individuella upplägg av programmet tillsammans med personal. Vi fungerar som en vägledande länk som arbetar med att stärka det friska och vara en trygg och stabil grund. Vidare avser vi att gemensamt formulera mål samt öka kvinnornas självkännedom och motivera till självständiga och sunda beslut.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.