KRIS Göteborg

Vår främsta uppgift är att hjälpa och stödja varandra i vårt beslut att leva efter KRIS honnörsord Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet. Vi erbjuder också råd och stöd till oroliga föräldrar och anhöriga, ett så kallat föräldrastöd. Utöver detta samarbetar vi med flertal olika föreningar och organisationer i vår strävan att förebygga kriminalitet och missbruk.
Vi välkomnar även ett samarbete med näringslivet. 

Vi bedriver flertalet verksamheter så som anstaltsteamet, självhjälpsgrupper, second hand, caféverksamhet, KrisBo, livsstilshuset m.m. som du kan läsa mer om på
KRIS hemsida http://kris.a.se/foreningar/lokalforeningar/goteborg/
eller kontakta föreningen på telefon 031-14 51 58

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.