Helhetssyn i förändringsprocessen

På Kraftkällans motivationsboende för kvinnor arbetar vi utifrån våra erfarenheter att involvering med droger och kriminalitet påverkar människan fysiskt, psykiskt och socialt, ofta i den grad att det hindrar henne från att leva ett annat typ av levnadssätt.  Vårt program har sin utgångspunkt i ett holistiskt synsätt, vilket innebär att vi ser till helheten, att tillfrisknande sker på fyra områden: psykiskt, fysiskt, socialt och andligt. Förändringsprocessen måste bli djupt förankrad i personens identitet, självbild, sätt att tänka och värderingar, annars är risken till återfall tillbaka till den gamla livsstilen stor. Kraftkällans motivationsboende ger kvinnor förutsättningen att under en tid bryta upp med de människor, platser och situationer som utgör hinder till förändring. Likaså tiden att reflektera över sina val i livet, granskning av sina tankar, rädslor, känslor och de bakomliggande drivkrafterna tillsammans med andra kvinnor som har eller har haft liknande erfarenheter.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.