Återfallsprevention

Målet för det återfallsförebyggande programmet är att skapa förutsättningar för kvinnan att förändra och upprätthålla sin livsstil och samtidigt skapa en handlingsplan över hur hon skall gå till väga. Vi använder oss av ett gediget återfallsprogram som grundar sig på Terence T. Gorskis CENAPS-modell samt stöd- och självhjälpsgrupper.

Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.