Aktiviteter

Ett viktigt verktyg för att nå den kunskap, insikt och förståelse som krävs för att bryta de destruktiva mönster som en kriminell livsstil innebär är skräddarsydda grupp- och individanpassade samtal och aktiviteter. Aktiviteterna syftar också till att göra kvinnorna redo för att påbörja arbete, vistas i sociala sammanhang, studera, praktisera etc. Dagarna är i stor utsträckning bestående av schemalagda aktiviteter men med utrymme för flexibilitet och egen tid. Veckoscheman kommer bl.a. innehålla aktiviteter och teman så som:

 • Självhjälpsgrupper CGA, AA, NA m.m.
 • Skuld/skam och sorg/förlust                                                
 • Självkänsla och Självbild
 • Stresshantering
 • Friskvård
 • Social träning
 • Kriminalitet som livsstil
 • Beroende
 • Individuella samtal
 • Socialrådgivning
 • Möjligheter och hinder
 • Värderingar, Etik, Moral
 • Maktstrukturer/jämställdhet
 • Relationer/ sexualitet
Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.