Välkommen till Kraftkällan!

Vi är ett motivationsboende för kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol. Vårt unika och personliga program grundar sig på egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk kombinerat med evidensbaserad forskning vilket enligt oss skapar de allra bästa förutsättningarna för att motivera kvinnor till att skapa och upprätthålla självkänsla, sunda relationer, nykter/drogfrihet samt minimera risken för återfall. Vårat mål är inte att ge de kvinnor som kommer till oss färdiga lösningar till detta utan snarare att tillsammans skapa verktyg och mål utifrån kvinnans individuella förutsättningar.

 

 Bookmark and Share

Kraftkällan © Copyright 2013, All Rights Reserved.